1. OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI DK ČR z.s. PANU PETRU VENGLÁŘOVI

 
 
V Roudnici nad Labem dne 9.2.2017
 
 
 

Dobrý den pane Venglář,

začnu tím, že Vám musím připomenout, že Dalmatin klub z.s. POUZE ZASTŘEŠUJE plemeno Dalmatin v ZÁJMOVÉM CHOVU, nejedná se o firemní, podnikatelský, ani zaměstnanecký záměr.

Proto nelze dělat všechny Stanovy, Řády a Předpisy podle Zákoníku práce apod.

 

Vámi navrhované Řády (zápisní, platební a bonitační) nebyly vyvěšeny dostatečně dopředu, nebylo vyhlášeno připomínkové ani námitkové řízení, nebyla dostatečná časová rezerva k projednání a zapracování návrhů a připomínek do stávajících řádů- a to ani nezmiňuji chyby... např. § 262…2006 ZP není o výši jízdních náhrad, ale o náhradě škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli.

Jízdní náhrady jsou určeny příslušnou vyhláškou Ministerstva Financí. Doufám ale také, že pokud bude DK ČR z.s. pobírat „toto jízdné“, bude také každoročně umožňovat řidičům a poradcům chovu, kteří jezdí na kontroly k chovatelům, každoroční proškolování, které je povinné, nebo pokud se nebude jednat o vozidla DK ČR z.s., bude příslušné auto platit silniční daň. Pokud totiž ne, jedná se o nedovolené podnikání...

 

Ve Stanovách a Řádech používáte velká a silná slova, ale to zásadní vám uniká! Vaším přístupem vedete klub i plemeno do záhuby.

 

Co se týká chovu. Podle jakých odborností, znalostí linií a následném vyhodnocení budou tito členové zdravotní komise a výboru rozhodovat o vpuštění toho konkrétního zvířete do chovu? Podle jakého klíče budou schvalovat, zda se krycí pes (i zahraniční) hodí nebo nehodí na tu konkrétní fenu?

Jaký bude klíč- koeficient na výpočet příbuznosti linií v České republice pro zdravý a nehybridní chov?

Podle čeho budou určovat toto vše?.. aby toto bylo přínosem a ne poškozováním plemene?

Kdo je (bude) způsobilý o tomto všem rozhodovat? Bude k tomuto někdo akreditovaný nebo se bude opět střílet od boku?

 

A to ani nemluvím, podle dosavadního dění a zkušeností ve stávajícím výboru za rok činnosti, že oddaným podaným je a bude povoleno vše.

A nebo se bude rozhodovat stylem „kdo nejde s námi, jde proti nám?“ .... Jak už je z ročního působení stávajícího výboru a komisí k určitým členům zřejmé.

 

Už jenom bonitace mojí feny „Víti“ (Dolce Vita iz Nienshansa) byla katastrofa, než vůbec byla na bonitaci přijata a posléze komisí zbonitována.... a to ani nemluvím o neznalosti zubního vzorce, o neznalosti tečkování, anatomie, znevažování paní rozhodčí, aj..

 

Hlavní poradce chovu má být přítomen všech bonitací, což se v praxi neděje.

Když není, jak bude nadále vyhodnocovat konkrétní psy, chovné linie, vrhy z nich pocházející pro další vývoj chovu?

Jak uvidí jaká tyto zvířata jsou, nebo jak je stavět do chovných párů? Nebo to bude dělat zase jen podle papírů s neoptimálními výsledky?

Všichni víme, že dvě zvířata se stejným bonitačním kódem a stejnými mírami mohou být velice rozdílná.

 

Toto je ten pokrok v chovu Dalmatina?

Opět podotýkám, a ptám se? „Chce se někdo učit?“ rovnou odpovím: „NE, všichni všechno vědí nejlíp..“

 

Z papírů nevyčtete to, co vidí oko, a co je psáno mezi řádky.. To, s čím umí pracovat letití chovatelé, poradci chovu a pamětníci.

Poradci chovu umí se všemi těmito informacemi pracovat v praxi, vědí, jestli se někde v cizině objevilo podobné spojení a s jakým výsledkem, jaké jsou klady, jaké zápory a v jakých kombinacích.

 

Zajímalo by mě, co vědí lidé a nynější poradci, kteří ve vašich komisích budou rozhodovat, a to už i pomíjím jejich osobní zájmy a zaujatost. Tito lidé jsou nedůvěryhodní, nekomunikující, poskytnuté soukromé informace překrucují proti lidem a to i na sociálních sítích, nebo webech, i proti rozhodčím...

 

Oháníte se všemi odborníky, ortopedy, veterináři ….všeobecně nic konkrétního...

Oslovili jste např. zahraniční kluby, které již dysplazie sledují několik i desítek let a dnes dospěli k závěrům, že je plemeno čisté nezatížené a mnohé již zvažují od dysplazií ustoupit ??? Nemá smysl ted začínat monitorovat pouze český chov a po xxx letech teprve ho začít vyhodnocovat, když to už všechno je hotové v celoevropském měřítku. Stačí se pouze informovat u zahraničních kolegů a udělat si závěr.

 

Nevíte, že je ke zdravému chovu důležitá široká chovná základna? Chápete co tímto vaším neopodstatněným rozhodováním a zbytečným zpřísňováním, neuváženou selekcí, vyřazováním již chovných jedinců způsobujete?

Tento výbor se všemi svými komisemi vede plemeno k zániku. A to nehledě i k nefinančním a genetickým ztrátám zdravého genofondu do budoucna.

Samotní chovatelé jsou možná více informovaní než tato „zdravotní komise“.

 

Přečíst si pár článků nestačí. Jen teorie nestačí. Kde je ta znalost použít teorii v praxi? Kde je ta znalost starých linií, které nesou klady které zápory..? Kde je ta znalost, jak s informacemi pracují poradci chovu, jak je vyhodnocují? Je důležité umět pracovat s teorií a odbornostmi v praxi současně.

To všechno umí letití poradci chovu a pamětníci.

 

Kde je historie DK? Kde jsou poznatky, úspěchy a práce zakladatelů? Vše zničeno stávajícím „výborem“.

Kde se dostanou noví, začínající majitelé a chovatelé k těmto pravdivým a hodnotným informacím ? Nikde. Jen si mohou přečíst zavádějící a nepravdivé nějaké údaje o výstavním úspěchu chtivých a přes mrtvoly jdoucích členů? To je málo. Z chovatelského hlediska nepoužitelné.

 

Vždy a všude nový Výbor navazoval na práci předchozích poradců chovu, členů výboru a pokračoval v zušlechťování a posunu plemene dopředu.

Nyní je od Vás vše zničeno, pošlapáno. Všichni „nejchytřejší“ chtějí jen určovat, dirigovat a poroučet.

 

Pokud bude zdravotní komise rozhodovat o chovných párech, doufám, že je také připravena nést veškerou zodpovědnost pokud se vrh jimi nařízeným nepovede a ztrátu chovateli zaplatit v celé výši i s patřičnými náklady a nemajetkovou újmou. Upozorňuji, že může jít i o statisíce korun. Toto je totiž vymahatelné i soudní cestou.

 

Vzhledem k tomu, že tento výbor ve vztahu k nám nedodržuje i svoje vlastní Stanovy, je pro nás nedůvěryhodný.

 

Na konec bych Vám chtěla napsat, abyste si uvědomili, že se jedná o Zájmový chov a ne o „firmu v policejním státě“.

 
                                           

Zuzana Hejtíková

  • člen Dalmatin klubu od roku 1987
  • majitelka chovatelské stanice Petrovický vítr od roku 1989
  • členka bonitačních komisí od roku 1990
  • Poradce chovu DK ČR v letech 1993-2015
  • Předseda Kontrolní a Revizní komise při DK ČR v letech 1990-2011
  • zakladatelka SOS dalmatin v roce 1995