4.OTEVŘENÝ DOPIS DK ČR z.s.

Odpověď pana předsedy na 3.Otevřený dopis níže. 
Odpověď na 1.Otevřený dopis dosud  (5 měsíců) nepřišla.V Roudnici nad Labem dne 9.7.2017

 

Dobrý den pane Venglář a znovu apeluji na úplně celý Výbor a vedení klubu!

Připadá mi to, že jste po mých několika Otevřených dopisech týkajících se návrhu na změnu chovu ohledně DLK a DKK vůbec nic nepochopili. 

Takže znovu a znovu URGUJI! :
Já, jako řádný člen DK ČR z.s. uplatňuji svoje právo vyplývající ze Stanov a podávám návrh na změnu v Zápisním řádě! 
A znovu vás všechny upozorňuji, že využívám jako řádný člen
STANOVY DK ČR z.s. schválené dne 15.5.2016 bod.IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ DK 

 • h) podavat návrhy, podněty, připomínky, dotazy a stížnosti voleným orgánům DK ČR, být informován o jejich řešení a obdržet odpovědi, a to ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne doručení podání člena DK ČR příslušnému volenému orgánu DK ČR; 

A STÁLE ŽÁDÁM, ABY BYL MŮJ NÁVRH PŘEDLOŽEN NEJEN VÝBORU, ZDRAVOTNÍ KOMISI, ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ, ALE I ŠIROKÉ DALMATINSKÉ VEŘEJNOSTI. ABY BYL VYVĚŠEN NA WEBU DK ČR z.s. S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM, K SEZNÁMENÍ ČLENŮM A K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ.
 

Jak můžete opakovaně ignorovat toto základní právo řádného člena DK ČR z.s.?! To vám není ještě pořád stydno?....

Záměrně očerňujete řádné členy a slušné lidi, poškozujete chovatele a majitele, poškozujete chovné jedince, vrhy a ničíte celý chov dalmatinů v ČR. Vaše česká i mezinárodní ostuda stále nemá konce . Bezdůvodně nepřijímáte nové členy. 
Porušujete vědomě a opakovaně Stanovy Klubu, český právní system i EU a Stanovy ČMKU, jak se dá,.
Porušujete vědomě vše, co se dá, záměrně.  A víte moc dobře, že to děláte, přesto v tom pokračujete.... Vznikají škody, veliké škody.... to vám jeden soud nestačí???
Je opravdu nutné to hnát ještě na další? Kam to až chcete dohnat? Stopnout klub....? Zrušit české dalmatiny? zrušit chov?
Záměrně zneužíváte své funkce z pozice moci a monopolního postavení klubu.


Víc k tomu nemám co dodat. Zvěřejňětě s okamžitou platností můj návrh.

 

Tento otevřený dopis je odeslán emailem na oficiální kontakt Klubu panu předsedovi Petru Venglářovi a na vššechny uvedené emaily Výboru DK ČR z.s.

                      
                                           

Zuzana Hejtíková

 • člen Dalmatin klubu od roku 1987
 • majitelka chovatelské stanice Petrovický vítr od roku 1989
 • členka bonitačních komisí od roku 1990
 • Poradce chovu DK ČR v letech 1993-2015
 • Předseda Kontrolní a Revizní komise při DK ČR v letech 1990-2011
 • zakladatelka SOS dalmatin v roce 1995
 
                                           

Zuzana Hejtíková

 • člen Dalmatin klubu od roku 1987
 • majitelka chovatelské stanice Petrovický vítr od roku 1989
 • členka bonitačních komisí od roku 1990
 • Poradce chovu DK ČR v letech 1993-2015
 • Předseda Kontrolní a Revizní komise při DK ČR v letech 1990-2011
 • zakladatelka SOS dalmatin v roce 1995
                      
                                           

Zuzana Hejtíková

 • člen Dalmatin klubu od roku 1987
 • majitelka chovatelské stanice Petrovický vítr od roku 1989
 • členka bonitačních komisí od roku 1990
 • Poradce chovu DK ČR v letech 1993-2015
 • Předseda Kontrolní a Revizní komise při DK ČR v letech 1990-2011
 • zakladatelka SOS dalmatin v roce 1995
 
                                           

Zuzana Hejtíková

 • člen Dalmatin klubu od roku 1987
 • majitelka chovatelské stanice Petrovický vítr od roku 1989
 • členka bonitačních komisí od roku 1990
 • Poradce chovu DK ČR v letech 1993-2015
 • Předseda Kontrolní a Revizní komise při DK ČR v letech 1990-2011
 • zakladatelka SOS dalmatin v roce 1995

 

Odpověď pana předsedy na 3.Otevřený dopis:

* text je zkopírován z emailu a přidán sem bez jakýchkoli úprav, ve stejné podobě jak přišel.
 
 

Datum: 13. 6. 2017, 22:20

Dobrý den paní Hejtíková, 

Vaše návrhy se týkají změn v Zápisním a chovatelském řádu DK ČR, který 
byl schválen zasedáním členské schůze DK ČR dne 12.2.2017 většinovým 
hlasováním. Z tohoto důvodu není v kompetenci výboru DK ČR jakkoliv 
zasahovat do tohoto řádu. 

Děkuji za pochopení. 

S pozdravem 

Petr Venglář