NEČLENSTVÍ DK ČR z.s.

 
 

Jsem řádným členem několika chovatelských klubů v ČR i v zahraničí. Vlastním 2 jedince plemene Dalmatin, takže je více než logické, že jsem se chtěla stát členem DK ČR z.s.  Bohužel jiná možnost není. Dalmatin Klub ČR z.s. je jediný specializovaný klub pro toto plemeno. Má v ČR monopolní postavení. Jiný klub stejného zaměření zastřešující dalmatiny zde neexistuje. V roce 2017 to nevyšlo, zkusila jsem to tedy letos znovu...

 

...a jak se dalo čekat, nikdo nekomunikoval, tentokrát už nebylo potvrzeno ani přijetí mého emailu a platby, jen tedy aby se neřeklo přišlo za necelý puldruhý měsíc rovnou zamítnutí a nepřijetí. Opět bez udání důvodu. Zdá se, že přihlásit se do Dalmatin klubu ČR z.s. je stejný výkon asi jako překonat rekord v Guinnessově knize rekordů...

 

Mé odvolání ke Členské schůzi DK ČR z.s. konané dne 14.4.2018 prostřednictvím výboru DK ČR z.s.

 
 
 
 

2017

A jak to celé začalo? Řádně vyplněnou přihlášku a potvrzení o platbě zápisného a členského příspěvku jsem poslala matrikářce klubu...

 
 

Jelikož se konala v 12. února 2017 Členská schůze DK ČR z.s. musela jsem chvíli čekat...odpověď přišla týden po ní.

 

Obratem jsem odpověděla ať se zbytečně nezdržujeme...

 

...potvrzení o přečtení přišlo hned následující den ráno...

 

...a dále se nic nedělo.

 

Pak jsem se dozvěděla, že úprava přihlášky z mojí strany není možná. Oprava z jejich strany taky nebyla možná. Zvláštní přístup kdy DK ČR z.s. nutí zájemce o členství ke zvěřejnění svých osobních údajů, což odporuje Zákonu č. 101/2000 Sb. (tj. Zákon o ochraně osobních údajů). 

 

A tím to celé začalo, nemohli se mnou nakládat jak oni chtěli, tak mi blokovali přístup do Dalmatin klubu ČR .z.s. Proč jsem nebyla natolik členem, aby mi byl poskytnut chovatelský servis v plné výši? A nebyla přijata má Plná moc v rámci klubové schůze? Nemožnost přijetí do facebooku skupiny DK ČR z.s.? Proč jsem byla bez možnosti jakéhokoli vyjádření..ale na to aby můj pes byl uveden na klubovém webu jsem člensky v pořádku???

Jelikož zástupce DK ČR z.s. používal slova: "výbor odsouhlasil, výbor požaduje, výbor rozhodl..." žádala jsem o veškerou mě se týkající dokumentaci. Nikdo mi to neposkytl, tím výbor DK ČR z.s. opakovaně porušoval Zákon 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím, který zapracovává příslušné předpisy EU, atd.) Velkou zajímavostí je, že jakýkoliv zápis z Výborových schůzí i Členské schůze DK ČR z.s. 2017 mé jméno ani vzniklou situaci, ani  rozhodnutí výboru DK ČR z.s. vůbec nezmiňuje. Ani jeden. Takže neexistuje?

 

....dál se nic nedělo, tak jsem se připomněla a zase urgovala...

 

Nevěděli co se mnou, paní matrikářka neuměla přijmout člena klubu. Tak si mě přehazovali jako horký brambor. Vložila se do toho Hlavní poradkyně chovu DK ČR z.s.... Přišlo mi podivné, že podle ní výbor potřebuje čas na projednání mé "nestandartně" vyplněné přihlášky, když pí. matrikářka psala v minulých emailech, že výbor odhlasoval, že změny přihlášek nejsou možné (viz. výše)...

 
 

... za další měsíc neměli čas protože byla Klubová výstava. Blokovali a neposkytli mi ani Chovatelský servis, jak ukládájí Stanovy DK ČR z.s. a ČMKU. Bylo "hezké" , že si za 5.000,- Kč mohu zaplatit zpracování smlouvy s nečlenem, když na ČMKU visí tento vzor ke stažení zdarma k použití chovatelským klubům. Zpracování dalších změn ve Smlouvě o chovatelském servisu pro nečleny se pohybuje v rozsahu 1.-4.000, Kč a například poplatek za jednoho přihlášeného psa na klubovou výstavu stojí kolem 950,-Kč opět pro nečlena...atd. viz. platný ceník DK ČR z.s. To je lichva! Bylo by vůbec možné tuto těžce zaplacenou smlouvu uzavřít, když výbor nerespektuje ani tak základní věc jako je nezveřejnění osobních údajů jak nařizuje přímo zákon? 

Bylo by vůbec možné tuto těžce zaplacenou smlouvu uzavřít, když výbor nerespektuje ani tak základní věc jako je nezveřejnění osobních údajů jak nařizuje přímo zákon? 
 
 

...potvrzení o přečtení emailu pí.Dragovič přišlo ještě ten den, avšak odpověď žádná....další urgence za 10 dní.

 

A ještě ten den přišly hned 2 potvrzení o přečtení pí.Dragovič, avšak odpověd žádná, až za necelý týden najednou přišel email od pana předsedy Vengláře...Nemusím se totiž bát úniku mých osobních dat, JSOU TOTIŽ JEN PRO VNITŘNÍ POTŘEBY KLUBU A JEJICH ZVEŘEJNĚNÍ JE BĚŽNÉ....dělají to tak prý totiž všude. 

"Už se nebojím úniku a možnému zneužití mých osobních dat, když je pan předseda zvěřejní sám..." Ví totiž přesně jak to jinde chodí, protože nejspíš v žádném jiném chovatelském klubu ještě nikdy nebyl. To by jinak asi koukal...

 
 

A tak jsme spolu začali TŘETÍ MĚSÍC, oproti PORUŠENÍM STANOV DK ČR z.s. přímo DK ČR z.s., kde se píše 60 dní na vyřešení celé členské záležitosti...

 

...stejný den jsem ihned žádala o kontakty na Revizního komisaře klubu celý výbor...

 
 

Některé klubové emaily stále nefungují, emaily jsou opět nedoručitelné...

Nedoručitelný email pí. matrikářky Herrmanové a člence vyboru pí.Liškové..a ty co odešly,jsou opět bez odpovědi...

 

Dne 8.4.2017 přišlo potvrzení o přečtení pí.Dragovič, avšak nadále nikdo nekomunikoval. Byla jsem nucena to opět přeposlat celému výboru a s nadějí, že třeba někdo odpoví...

 
  
 
 

...čekala jsem opět vyhýbavou odpověď a rýsovaly se další průtahy...avšak přišlo rovnou nepřijetí..jen tak...hned ještě ten stejný den..a bez udaní důvodu...

 
 
 

...chvíli trvalo než dopis o nepřijetí přišel...a když dorazil...nestačila jsem se divit... Opakovaně jsem se ptala na konkrétní důvod, opakovaně urgovala, nakonec mě po 3 měsícíh bez udání důvodu nepřijali. Chovatelský servis mi nikdo neposkytl, celá věc měla být vyřešena do dvou měsíců. Byly porušeny Stanovy DK ČR z.s. a stavěli se nad zákony ČR i EU. Proč mě nevzali, ale s mým psem stále nakládají? A bez mého svolení? ...přes opakované urgence nápravu nezjednají? A přes nesouhlas pokračují? 

 

 

Protože celá tato záležitost byla nekorektní, žádala jsem průběžně o kontakty na Revizní komisi při DK ČR z.s. Jediný kontakt na pana Kratochvíla, jakožto Revizního komisaře DK ČR z.s. (toho času chvíli jediného) byl několik měsíců zcela napoužitelný, emaily byly dlouhodobě nedoručitelné.... nebo nepřebíral poštu. Když pak později přibyla v RK DK ČR z.s. další dvě jména, nebyl u nich uveden žádný kontakt. Přes opakované výzvy ho nikdo neposkytne, prostě se nekomunikuje. Nebylo se ani kam odvolat. Stížnost na Dalmatin klub ČR z.s. byla poslána na nejvyšší kynologickou organizaci v ČR k prošetření.

Irina Petrovický vítr  "Izolda"           Grant Petrovický vítr  "Ťulda"

 

Tito dva dalmatini čekají již druhým rokem na přijetí do DK ČR z.s. Asi o ně nikdo nestojí.

 

Zuzka Hejtíková ml.  dne 31.3.2018