NEPRÁCE RK DK ČR z.s.  -  2.část

(Vzhledem k obsáhlosti nejsou emaily foceny, ale kopírovany pouze nejdůležitější citace bez úpravy.)
 
 
 

Moje dcera Věrka si v lednu 2018 požádala o Krycí list na svoji chovnou fenu Ch.Cherry Petrovický vítr, Baer +/+. Na tuto fenu se vztahuje výjimka jednoho vrhu bez DKK a DLK.

Bohužel hlavní poradkyně ani Komise pro chov a zdraví DK ČR z.s. toto nerespektují a krycí list Věrce nebyl vydán. Cherry chovnost a její bonitace byla těmito ihned zpochybněna. Na webu DK ČR z.s. je přitom tato fena uvedena od r.2015 jako chovná. Nutno dodat, že existují 3 stejné feny a mají troje různé podmínky chovu ohledně vyšetření DLK a DKK. Zvláštní...

Zde Stížnost a komunikace s Revizní komisí DK ČR z.s:

 
---------- Původní e-mail ----------
Od: revizni.komise@dalmatinklub.cz
Komu: verka.mojesegra@seznam.cz
Datum: 4. 3. 2018 17:57:37
Předmět: Re: Stížnost na hlavní poradkyni chovu DK ČR z.s.
 
Dobrý den, slečno Hejtíková, 
 
Vaší stížností na hlavní poradkyni klubu paní Evu Dragović, ve věci 
vystavení krycího listu, se Revizní komise zabývat nebude z těchto 
důvodů: 
 
1. Vaše stížnost není v souladu s Kárným řádem DK ČR schváleného dne 17. 
1. 1997. 
 
2. Proces vystavení krycího listu není ještě ukončen. Z důvodu 
nejasností jste byla vyzvána hlavní poradkyní chovu k doložení některých 
dokumentů a dokladů, které je potřeba k dokončení procesu......
 
3. Dále nemáte od hlavní poradkyně klubu závěrečné stanovisko, že Vám 
nebude krycí list vystaven. Není vůlí klubu nevystavit krycí list pro 
Vaši fenku, je ale potřeba spolupracovat s orgány klubu. 
 
Uvědomte si prosím, že Revizní komise klubu není orgánem, který Vás bude 
provázet procesem komunikace s orgány klubu a je třeba ho chápat jako 
opravný nástroj závěrečných stanovisek při řešení sporů s hlavními 
funkcionáři klubu (Kárná komise ve sporech s hlavními funkcionáři 
klubu). 
 
---------
---------- Původní e-mail ----------
Od: verka.mojesegra@seznam.cz
Komu: revizni.komise@dalmatinklub.cz
Datum: 16. 3. 2018 12:42:00
Předmět: Re: Stížnost na hlavní poradkyni chovu DK ČR z.s.
 
Dobrý den pane Švanda,
Vy jste zřejmě nepochopil, že jsem od Vás nechtěla učit komunikaci s hl. poradkyní chovu, ale že jsem na ni poslala oficiální stížnost pro nevystavení Krycího listu za stávajících podmínek, kdy byla moje fena CH. Cherry Petrovický vítr uchovněna datum 11.10.2015 a Zařazena do chovu datum 15.10.2015 v té  době úřadujícím výborem, dále příslušnou bonitační komisí a hl. poradcem chovu. Tudíž se na ni vztahuje výjimka jednoho vrhu bez vyšetření DKK a DLK.
Jak píšete, že o všem víte, pak nevidím sebemenší důvod okamžité nápravy škody, kterou mi stávající hl. poradkyně způsobuje a svým jednáním brání mé feně v chovu. 
Prosím a žádám o rychlou nápravu i vzhledem k věku mé feny. 
 
-- 
s pozdravem Věrka Hejtíková

Od: revizni.komise@dalmatinklub.cz

Komu: verka.mojesegra@seznam.cz

Datum: 4. 3. 2018 17:57:37

Předmět: Re: Stížnost na hlavní poradkyni chovu DK ČR z.s.

 

Dobrý den, slečno Hejtíková, 

Vaší stížností na hlavní poradkyni klubu paní Evu Dragović, ve věci vystavení krycího listu, se Revizní komise zabývat nebude z těchto důvodů: 

1. Vaše stížnost není v souladu s Kárným řádem DK ČR schváleného dne 17. 1. 1997. 

2. Proces vystavení krycího listu není ještě ukončen. Z důvodu nejasností jste byla vyzvána hlavní poradkyní chovu k doložení některých dokumentů a dokladů, které je potřeba k dokončení procesu......

3. Dále nemáte od hlavní poradkyně klubu závěrečné stanovisko, že Vám nebude krycí list vystaven. Není vůlí klubu nevystavit krycí list pro Vaši fenku, je ale potřeba spolupracovat s orgány klubu. 

 

Uvědomte si prosím, že Revizní komise klubu není orgánem, který Vás bude provázet procesem komunikace s orgány klubu a je třeba ho chápat jako opravný nástroj závěrečných stanovisek při řešení sporů s hlavními funkcionáři klubu (Kárná komise ve sporech s hlavními funkcionáři klubu). 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne, 

Vladimír Švanda 

předseda RK DK ČR z.s. 

Od: verka.mojesegra@seznam.cz

Komu: revizni.komise@dalmatinklub.cz

Datum: 16. 3. 2018 12:42:00

Předmět: Re: Stížnost na hlavní poradkyni chovu DK ČR z.s.

 

Dobrý den pane Švanda,

Vy jste zřejmě nepochopil, že jsem od Vás nechtěla učit komunikaci s hl. poradkyní chovu, ale že jsem na ni poslala oficiální stížnost pro nevystavení Krycího listu za stávajících podmínek, kdy byla moje fena CH. Cherry Petrovický vítr uchovněna datum 11.10.2015 a Zařazena do chovu datum 15.10.2015 v té  době úřadujícím výborem, dále příslušnou bonitační komisí a hl. poradcem chovu. Tudíž se na ni vztahuje výjimka jednoho vrhu bez vyšetření DKK a DLK.

Jak píšete, že o všem víte, pak nevidím sebemenší důvod okamžité nápravy škody, kterou mi stávající hl. poradkyně způsobuje a svým jednáním brání mé feně v chovu. 

Prosím a žádám o rychlou nápravu i vzhledem k věku mé feny. 

s pozdravem Věrka Hejtíková

---

Bez jakékoliv další odpovědi byl mé dceři Věrce 26.3.2018 vrácen zpět na její účet poplatek 300,-Kč za vystavení Krycího listu. Tím celá záležitost ze strany klubu DK, hlavní poradkyně chovu i Komise pro chov a zdraví skončila. Fena Cherry právě odhárala.

26. 9. 2017 v 20:34, od: verka.mojesegra@seznam.cz

Revizní komise DK ČR z.s.,

Milan Kratochvíl, Bc. Hana Gruchalová, Ing. Vladimír Švanda

Věc: Stížnost na neetické, neodborné a poškozující jednání hlavní poradkyně chovu paní Evy Dragović

 

Vážená Revizní komise DK ČR z.s., (na vědomí výboru DK ČR z.s.),

jako řádný člen dalmatin klubu České republiky, podávám stížnost na hlavní poradkyni chovu pí. Evu Dragović, která se dopustila neetického, neodborného a poškozujícího jednání. Pomlouvala, hlásala nesmysly a poškozovala dobré jméno rodokmenu a předků obou dvou dovezených/importovaných fen ze Španělska.A TO BEZ JAKÝCHKOLI DŮKAZŮ. Stalo se tak na Klubové výstavě DK ČR. z.s., při Bonitaci  v Neveklově, datum 02.09.2017 při veřejném rozhovoru s jiným řádným členem, který jsem zaslechla. 

Dále za mnou tento člen přišel s vyděšeným výrazem a vše mi potvrdil.

Takovéto jednání hlavní poradkyně pí. Evy Dragović je naprosto nepřijatelné a proti stanovám. I včetně hlediska etického kodexu její funkce. 

Od: Vladimir Svanda <vladimir.svanda@live.com>

Komu:  <verka.mojesegra@seznam.cz>

Datum: 6. 10. 2017 18:31:39

Předmět: Re: Stížnost na neetické, neodborné a poškozující jednání hlavní poradkyně chovu paní Evy Dragović

 

Vážená slečno Hejtíková,

děkujeme za Vámi projevenou důvěru v revizní komisi, bohužel Vám musím ale sdělit následující. Revizní komise není dostatečně kovaná a znalá věcí v problematice, kterou uvádíte ve své stížnosti. Není-li v odborných silách relevantně rozhodnout Vaši stížnost, nebude se revizní komise touto stížností zabývat. Naše stanovisko chápejte způsobem, že revizní komise není schopna přijmout relevantní stanovisko tak, aby nepoškodila jednu, nebo druhou stranu. 

Jsem přesvědčen, že toto stanovistko pochopíte, neboť i Vy sama ve stížnosti uvádíte, že nezná-li člověk problematiku, neměl by o ní mluvit a tím škodit. Budete-li ovšem trvat na rozřešení názorového sporu, budete muset hledat jinou cestu než cestou revizní komise.

S pozdravem za revizní komisi,

Vladimír Švanda

Dne 5.8.2017 přiletěly do ČR dvě importovaná štěňata dalmatina z Chs De Portolagoa Dalmatas, ze Španělska. Jedna pro mou dceru Věrku, druhá pro naší psí přítelkyni, kolegyni Ladu Kotrbovou, Chs Větřelec. Tato dvě štěňátka byla ihned hlavní poradkyní chovu bez jakýchkoli důkazů pomluvena jako nemocná a tím oficiálně poškozená. Nikdy je osobně neviděla ani neměla zájem je vidět. Když byla mou dcerou osobně upozorněna, ať přestane hlásat nesmysly a pomluvy, byla ješte na veřejnosti panem předsedou označena za "Sráče" ! Přes upozornění byla tato štěňátka očerněna ještě hlavní poradkyní DK ČR z.s. ještě v klubovém zpravodaji, více zde: https://falco-petrovickyvitr.webnode.cz/products/otevreny-dialog-prisel-nam-zpravodaj-1-2017/

Zde opět komunikace Věrky s Revizní komisí:

Od: Vladimir Svanda

Komu: verka.mojesegra@seznam.cz

Datum: 28. 10. 2017 21:02:20

Předmět: Stížnost na neetické, neslušné jednání a vulgární chování pana předsedy DK ČR z.s., Petra Vengláře

 

Dobrý den, slečno Hejtíková,

vzhledem k tomu, že jste již nereagovala na omluvu předsedy DK CŘ z.s., domnívám se, že jste přijala jeho omluvu a považujete Vaši stížnost za vyřešenou. 

Z pohledu RK DK ČR z.s. považujeme odpověď předsedy klubu pana Vengláře za objasňující celou situaci, kdy se Vám dokonce osobně předseda klubu omluvil, za vzniklé nedorozumění. Předsedu klubu pana Vengláře jsem při osobním rozhovoru v den druhého soudního stání vyzval k tomu, aby by dbal opatrnostni a učinil vše pro to, aby takováto situace již nikdy nevznikla. 

S pozdravem za revizní komisi,

Vladimír Švanda

Této klubové akce u stolku byli přítomni jen p.Venglář, pí.Dragovič, MUDr.Zachová, pí.Černá, pí.Rohrbachová, pí.Venglářová a bonitační-zahraniční rozhodčí. Opravdu by mě zajímalo, komu tedy věta: " Sráč zůstane sráčem." od pana předsedy patřila ???

Od: <predseda@dalmatinklub.cz>

Předmět: Re: Stížnost na neetické, neslušné jednání a vulgární chování pana předsedy DK ČR z.s., Petra Vengláře

Datum: 4. října 2017 23:00:44

Komu: <verka.mojesegra@seznam.cz>

Kopie: <vladimir.svanda@live.com>, <liskova54@seznam.cz>, <lucieherrmannova@seznam.cz>, <milan.kratochvil@meiller.com>

 

Dobrý den, slečno Hejtíková,

dovolte mi se k celé situaci vyjádřit, neboť se mne přímo dotýká. Situaci, kterou popisujete si dobře vybavuji a rád bych ji vysvětlil.

Slova, která popisujete nepatřila Vám, ale byla součástí rozhovoru s jinou osobou a týkala se naprosto jiné záležitosti. Velmi mně mrzí, že jste si ona slova vztáhla na svou osobu, ale ujišťuji Vás, že nepatřila Vám. Omlouvám se za to, že jste slyšela, co nepatřilo Vám a že jste si z toho vyvodila takovýto závěr.

Jsem přesvědčen o tom, že mé vysvětlení pochopíte a přijmete.

S pozdravem

Petr Venglář

A zpět k Ince Petrovický vítr, celý příbeh zde: https://petrovicky-vitr.webnode.cz/udalosti/pribeh-inky/

Celková  materiální škoda způsobená dvěma poradkyněmi a Komisí pro chov a zdraví DK ČR z.s., která Inku ani neviděla činí k dubnu 2018 : 105 205,- Kč.

Na Inku byl vypracován Znalecký posudek Soudním znalcem z oboru Kynologie se závěrem, že klub v této věci pochybil. Cituji: "Navrhuji změnit rozhodnutí klubu o standardnosti feny dalmatina Inky Petrovický vítr a požádat Plemennou knihu o vydání nového Průkazu Původu pro výše uvedeného jedince."

Soudní znalecky posudek Inky budu mít s sebou na Členské schůzi DK ČR z.s. 14.4.2018. Bude komukoliv k dispozici k nahlédnutí.

Dvě poradkyně chovu DK ČR z.s., které vydaly rozhodnutí, že Inka je nestandard + členky Komise pro chov a zdraví DK ČR z.s. si stále trvají na svém. Nemají jakékoliv vzdělaní nebo zkoušky a atestace z tohoto oboru, přesto se staví nad tyto licencované odborníky, akreditované rozhodčí i soudní znalce.

Způsobená škoda bude vymáhána po odpovědných osobách.

Dne 9.4.2018, Zuzana Hejtíková