DYSPLAZIE

 

Dysplazie kyčelních kloubů, stejně jako dysplazie loketních kloubů, je dedičně podmíněný chybný vývoj kloubů, kterým jsou postiženy psi i fenky bez rozdílu věku a pohlaví. Štěňata se rodí se zdravými klouby a to, jestli dysplazie vznikne, závisí na genetické výbavě každého jedince a faktorech vnějšího prostředí. Nekvalitní strava nevhodná pro štěňata je nejčastějším spouštěčem vzniku dysplazie. Obsah vápníku a fosforu v potravě musí být ve správném poměru, stejně tak i poměr sodíku, draslíku, chloridu a elektrolytů, vitamíny A + D. Dále i období přezubování...

Taktéž nadměrné tělesné zatížení během růstu psa s dědičnými vlohami lze považovat za faktor napomáhající ke vzniku tohoto onemocnění. Podstatný vliv má také povrch, na kterém se pes pohybuje první rok života. Zcela nevhodný je beton, silnice, nebo jiné zpevněné plochy. Naopak měkký a pružný povrch (např. tráva apod.) je žádoucí. Minimálně do 6 měsíců by měl být také omezen běh u kola a velmi intenzivní trénink.

 

Onemocněním trpí hlavně velká a obří plemena, avšak u jiných plemen tuto nemoc, stejně jako DKK nelze vyloučit. Výskyt dysplazie také ovlivňuje výška a váha psa. Riziko výskytu DKK u obřích plemen je 50x vyšší a u velkých plemen 20x vyšší než u malých a středních plemen. U psů s nadváhou jsou nadměrně zatěžovány kloubu, což do jisté míry vede také ke vzniku DKK a DKL.

 

POTÍŽE u DLK + DKK jsou podobné v těžší formě i bolestivé.

 • kulhání, obtížné vstávání, potíže při chůzi do schodů, 
 • současné odrážení se oběmi pánevními končetinami, 
 • potíže při prvních krocích, rychlá únava, nechuť k pohybu a ke hře, neochota skákat, 
 • potíže po těžší zátěži.
 

Stupeň DKK

Stupeň DLK

A   negativní, bez příznaků dysplazie

0  normální loketní kloub bez abnormalit

B  hraniční dysplazie, přechodný stupeň

1  mírná artróza, formace osteofytů, které nejsou širší než 2 mm, skleróza subchondriální kosti, inkongruence kloubních ploch

C   mírná dysplazie, mírná artróza

střední dysplazie, okraj jamky oploštělý nebo zřetelné příznaky artrózy

2  střední artróza, formace osteofytů od 2 - 5 mm

 

E  těžká dysplazie, výrazné změny v kyčelním kloubu, deformace hlavice, při nejtěžším stupni bývá kloub zcela mimo kloubní jamku.  Další příznaky artrózy.

těžká artróza, osteofyty širší než 5 mm, zřejmá fragmentace processus koronoideus, izolovaný processus ankoneus. Psi, kteří byli léčeni chirurgicky pro vývojové vady loketního kloubu, by měli být posouzeni jako stupeň 3


Pro posouzení a vyhodnocení rtg snímků jsou určeni speciální veterináři s aprobací nebo licencí, kteří jsou jmenováni veterinární komorou a toto mohou dělat (vyhodnocovat). Některé chovatelské kluby mají nasmlouvaného a určeného veterináře, který vyhodnocuje výsledky DLK+DKK všem jejich chovným jedincům... Některé chovatelské kluby mají podmínkou chovnosti i testy DLK+DKK, jinde dělají tyto testy chovatelé sami dobrovolně, dle závažnosti výskytu populace u jednotlivých plemen.

 

Někdy se u plemen, kde je malá chovatelská základna nebo jen málo chovných jedinců, může použít nebo použijí do chovu i zvířata s horším výsledkem DLK nebo i DKK, aby toto plemeno např. nezaniklo. Nebo pokud je již moc příbuzné, použijí se i nepříbuzní jedinci s horším výsledkem DKK/DLK.


Podle průzkumů se prokázalo, že nejvíce a nejčastěji postiženými plemeny jsou:

 

Bernardýn

Bernský salašnický pes

Bulmastif

Čau-čau

Gordonsetr 

Mastif

Německý ovčák

Novofoundlandský pes

Rotvajler

Velký knírač

Zlatý retrívr

a jim velmi podobná plemena.

Plemena predisponovaná pro výskyt DKK

Anglický Setr
Americký Buldog
Americký Staffordširský Teriér
Bígl
Bloodhound
Bobtail
Briard
Bretaňský Španěl

Buldog
Bullmastif
Chesapeake Bay Retrívr
Clumberšpaněl
Coonhound
Cotton de Tulear
Curly Coated Retrívr¨
Irský Vodní Španěl

Flanderský Bouvier
Kuvacs
Mops
Neapolský Mastin
Norský Losí Pes
Otterhund
Pointr
Polský Nížinný Ovčák

Portugalský Vodní Pes
Pudl
Shi-tzu
Staffordširský Bulteriér
Španělský Vodní Pes
Špringršpaněl
Velškorgi
Velššpringršpaněl

Naopak nejméně postiženými plemeny jsou:

 Belgický ovčák, Chrti, Kolie, Sibiřský husky, Dalmatin, Flat-coated retrívr a Špic. 

 

DYSPLAZIE V PRAXI

 
 
Posudky jednotlivých veterinářů a rtg můžou být: 
 
 • různě přísné nebo naopak mírné vyhodnocení rtg
 • různé výsledky i v různém věku
 • jeden ten samý pes muže mít ve dvou zemích posouzení naprosto odlišné
 
 

Testy DLK + DKK neděláme ani nepožadujeme a to z několika důvodů:

 • Dalmatin nepotřebuje, protože patří mezi zdravá plemena.
 • není to nezbytně nutný test pro nezatížené plemeno dalmatin.
 • nebudeme naše psy vystavovat zbytečnému riziku uspávání a narkozy
 • spousta starých psů je až do pozdního věku velice aktivní, tudíž toto onemocnění vylučuje
 • bohužel, ne všechny praktiky jsou opravdu poctivé a ne vždy je stav věci takový, jak se uvádí nebo se špatné výsledky zatajují
 • a stejně tak se dávají do chovu zvířata i s B, C i D pokud se někde objeví ...takže když má test s výsledkem tak i tak, stejně se na tomto jedinci chová. Význam, jaký..?
 

Nutno podotknout, že je třeba si uvědomit a posoudit to všeobecně ze všech zemí a ne jen ze dvou nebo tří, kde se chovají dalmatini těžšího typu. Veterináři plemeno dalmatin řadí mezi zdravá plemena nebo plemena, která netrpí nebo velice minimálně a vyjimečně na DKK a DLK. Toto vše potvrzuje, že je dalmatin zdravý nebo tímto jen minimálně zatížený a to i z výsledků zemí celé Evropy i ve světě, kde již tyto testy provádějí několik let. 

U přetěžklých a molosovitých zvírat toto chápeme, protože u nich mají klouby velikou zátěž, obzvlášť pokud tímto trpí. Tato dysplazie býva velice bolestivá a prakticky znemožnuje veškerý pohyb, kdy jedinci nechtějí chodit ani se hýbat, často odpočívají, sedají si, lehají, brání se, brečí, apod.

Je na rozhodnutí každého chovatele, zda tyto testy bude dělat či ne.

My v naší chs nepovažujeme tento test za podstatný. Pokud by ale tento test požadoval majitel chovné feny při krytí našimi psy apod., nebo byl v jeho zemi povinný, jsme ochotni ho po dohodě udělat.

 

zdroj: Můj pes, Veterina Písek, Komora Veterinárních lékařů, Petra Bergrová, internet

autor: Zuzana Hejtíková, Chs Petrovický vítr