AJMA ALHEDRA

"Ajma"

 
ALAN POD VELKÝM SKALNÍKEM x ALOHA OD FLEKŮ
(nar. 1987)
 
 

Ajma byla typická fena tehdejší doby. Zúčastňovala se převážně Krajských a Oblastních výstav, kde se jí dařilo. V této době se i na těchto výstavách scházelo 10,15 a více kvalitních jedinců v jedné třídě.

V jejím rodokmenu ze strany otce i matky vidíme známé, úspěšné psy z chs ze Včelí zahrady, což byla vůbec první chs v ČSSR a patřila  uznávanému chovateli, mezinárodnímu rozhodčímu, hlavnímu poradci chovu a zakladateli Dalmatin klubu, legendě Ing. Janu Findejsovi, Zakladateli chovu dalmatinů v Čechách.

Dále zde vidíme psy z chs Ivopeta, chovatele, poradce chovu a pozdějšího předsedy DK ČR, pana Ing.Ivo Petáka. Chs Ivopeta také patřila mezi první v ČSSR; i chs Heliotrop, další z vynikajících českých chs. Na Heliotropech si postavila chov např. chs Vetřelec.

V neposlední řadě je nutno vyzdvihnout fenu Areta Rododendron CS (chov MUDr. Radana Zachová, stávající Hlavní poradce chovu DK ČR a rozhodčí FCI - Specialista), stejně jako její bratři ICh. Arsi a ICh. Alberto se průběžně objevují v našich rodokmenech, kteří vzešli ze spojení ICh. Buffalo vom Hause Lutzina a importované polské feně Sawa Rezonans

Toto vše se přes generace zúročilo ve vrhu "E" Petrovický vítr - ICh. Egina Petrovický vítr.

VÝSTAVY:

Zúčastňovala se převážně Krajských a Oblastních výstav, kde se jí dařilo. 

V této době se i na těchto výstavách scházelo 10,15 a více kvalitních jedinců v jedné třídě.

Kendy, Arisa, Ajma Kendy, Ajma
Kendy, Arisa, Ajma

 několikrát Krajský Vítěz
několikrát Oblastní Vítěz
několikrát Vítěz Třídy

Výborná
Chovná fena