2. OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI DK ČR z.s. PANU PETRU VENGLÁŘOVI

 
 
V Roudnici nad Labem dne 11.4.2017
 
 

Dobrý den pane předsedo.
píši Vám druhý otevřený dopis a žádám, aby byl můj návrh předložen nejen Výboru, Zdravotní komisi, členské základně ale i široké dalmatinské veřejnosti.

Tento dopis se týká povinnosti měření a rtg DKK a DLK v chovu dalmatinů zastřešeným DK ČR z.s. 

Využívám jako řádný člen STANOVY DK ČR z.s. schválené dne 15.5.2016 bod.IV. PRÁVA A POVINOSTI ČLENŮ DK 
h) podavat návrhy, podněty, připomínky, dotazy a stížnosti voleným orgránům DK ČR, být informován o jejich řešení a obdržet odpovědi, a to ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne doručení podání člena DK ČR příslušnému volenému orgánu DK ČR; 


Vyzývám Vás ke zrušení povinnosti měření DKK a DLK ve stávajícím znění, odhlasované na Členské schůzi dne 12.2.2017. a následném rozhodnutí a výběru tří posuzovatelů vybraných zdravotní komisí dne.... a odsouhlasených Výborem DK...NAVRHUJI:
rozdělit chov plemene Dalmatin na dva typy a to na  Základní Výběrový.

1, v Základním chovu budou zařazeni chovní jedinci, kteří by splňovali  stávající chovné  podmínky, do data 12.2.2017 tj. absolvování výstavy se známkou minimálně Dobrá, absolvování Bonitace s výsledkem chovný nebo chovný s podmínkou, k tomu předložení testu Sluchu s výsledkem BAER ´+/+ , oboustraně plně slyšící.

2, ve Výběrovém chovu budou zařazeni chovní jedinci, kteří splňují chovnost v Základním chovu + předložení vyhodnocení rtg DKK+DLK u obou rodičů, bez povinnosti a určení Klubem vybraných posuzovatelů. Chovatel si může vybrat svého posuzovatele sám, dle svého uvážení, kterému důvěřuje a který je zapsán ve veterinární komoře jako posuzovatel s akreditací.Vysvětlení:
Plemeno dalmatin není zatíženo nijak zvlášť tímto onemocněním a nejen veterináři, ale i zahraniční Kluby, kde DKK+DLK sledují mnoho let, se shodují na tom, že plemeno je čisté, nezatížené stejně tak, jako např Belgický ovčák, Chrt, Kolie, Flat-coated retvívr, Špic apod..
Pokud se někde toto ukáže je to ojedinělé, Tento test je pro chov dalmatina nepodstatný a nedůležitý...
Proč ho vystavovat riziku uspání, zužovat tím chovnou základnu a zatěžovat jak zvířata, tak ekonomicky i chovatele. Dalmatin je již tak pro chov velice těžké plemeno, tak proč ho zatěžovat ještě navíc tímto zbytečným dalším testem.

Je i pravdou, že u některých jiných plemen, kde je velice malá a úzká chovná základna nebo jen málo chovných jedinců se použijí do chovu i zvířata s horšími výsledky, a to proto, aby plemeno nezaniklo.
Nebo pokud je již plemeno moc příbuzné použijí se i nepříbuzní jedinci s horšími výsledky, aby se chovná základna zase rozšířila.

Některé chovatelské Kluby mají podmínku chovnosti i testy DKK+DLK, jinde chovatelé dělají nebo nedělají tyto testy sami dobrovolně, dle závažnosti výskytu populace u jednotlivých plemen.

Chovatelské Kluby zastřešují plemena v chovu a dbají na čistotu standardu a zdraví, ale Zodpovědnost za chov má každý chovatel a majitel sám za sebe. A to jak slávu při úspěšném odchovu, vítězství na výstavách a při různých sportech, tak i nese plnou zodpovědnost za svůj chov v případě neúspěchu.
Ať si tedy sám rozhodne, jestli
testy DKK a DLK se svým zvířete podstoupí či nikoli, Jestli ho vystaví tomuto riziku a zbytečné narkóze/silnější sedaci, která může mít vliv na další život a vývoj zvířete, stejně tak, jako je to prokázané u člověka a každého jiného živého tvora. Víme, že už několik zvířat a to nejen dalmatina, se už z tohoto rtg nevrátilo a odešlo do psího nebe a nebo mají jiné zdravotní potíže nebo následky. Zbytečně, jen pro jeden, pro dalmatina nedůležitý test...
Nechme chovatele, kteří nesou plnou zodpovědnost ať o tomto rozhodují, zda toto riziko podstoupí, nebo ne.

Pokud ne, mohou dále chovat v Základním typu chovu.
Pokud ano, ať jsou tedy zvýhodněni a jejich vrhy se zapisují do chovu Výběrového.
Nic proti ničemu, a plemeni to jenom prospěje, chovná základna se nezúží a Plemeno se nezničí ani nevyhubí.
Bude rozmanitost chovných nepříbuných linií, které se budou moci navzájem kombinovat, a ze kterých se budou odchovávat zdravá štěňata.

Tyto dva typy chovu byly v dalmatin klubu již dříve použity a to při testování sluchu, který je na rozdíl od DKK+DLK velice důležitý. Dosáhlo se tím vynikajících výsledků.

Tento otevřený dopis je odeslán emailem na oficiální kontakt Klubu panu předsedovi Petru Venglářovi.

                      
                                           

Zuzana Hejtíková

 • člen Dalmatin klubu od roku 1987
 • majitelka chovatelské stanice Petrovický vítr od roku 1989
 • členka bonitačních komisí od roku 1990
 • Poradce chovu DK ČR v letech 1993-2015
 • Předseda Kontrolní a Revizní komise při DK ČR v letech 1990-2011
 • zakladatelka SOS dalmatin v roce 1995
 
                                           

Zuzana Hejtíková

 • člen Dalmatin klubu od roku 1987
 • majitelka chovatelské stanice Petrovický vítr od roku 1989
 • členka bonitačních komisí od roku 1990
 • Poradce chovu DK ČR v letech 1993-2015
 • Předseda Kontrolní a Revizní komise při DK ČR v letech 1990-2011
 • zakladatelka SOS dalmatin v roce 1995
 •