6. DOPIS DK ČR z.s.

 
V Roudnici nad Labem dne 19.3.2018
 
 

 

Dobrý den pane Venglář,

využívám opět oficiální e-mailový kontakt uvedený na webových stránkách Dalmatin klubu ČR z.s.

Přečetla jsem si datum konání, místo i program Členské schůze DK ČR z.s.
Svou účast tímto potvrzuji.

Též budu mít několik příspěvků do diskuze.

V programu členské schůze chybí další bod a to můj pozměňovací návrh Chovatelského a Zápisního řádu, a chovných jedinců týkajícího se testů DKK a DLK. 
Tento návrh jsem Vám opakovaně zaslala na předložení členům dne 11.4.2017 , urgovala dne 11.5.2017 a ještě potřetí 9.7.2017. Tj. dostatečně dlouho ke zveřejnění a nyní k předložení ČLENSKÉ SCHŮZI, což jste mi sám vy osobně doporučil/napsal.
Jak je tedy možné že tento bod v programu Členské schůze chybí?
Žádám ihned nápravu a okamžité doplnění programu schůze o tento bod.

 

Kdyby jste si "náhodou" nemohl vzpomenout, zde vaše přesná citace:
první:

Datum: 11. 5. 2017, 22:52:19
Dobrý den paní Hejtíková, 

chtěl bych Vás informovat, že nové znění Chovatelského a zápisního řádu 
DK ČR schválilo zasedání členské schůze DK ČR dne 12.2.2017. Měla jste 
možnost předložit na této členské schůzi svůj protinávrh a v případě 
neschválení návrhu svolavatele podle článku 6.14 platných stanov DK ČR 
mohlo být hlasováno o Vaší variantě nového znění řádu. 
Jedna ze změn schváleného řádu je i povinnost zdravotního vyšetření na 
DKK a DLK. Zrušení této konkrétní nové povinnosti je tedy v kompetenci 
pouze členské schůze DK ČR. 

Děkuji za pochopení. 
Petr Venglář

 

--
A druhá ze dne: 13.6.2017

Datum: 13. 6. 2017, 22:20
Dobrý den paní Hejtíková, 

Vaše návrhy se týkají změn v Zápisním a chovatelském řádu DK ČR, který 
byl schválen zasedáním členské schůze DK ČR dne 12.2.2017 většinovým 
hlasováním. Z tohoto důvodu není v kompetenci výboru DK ČR jakkoliv 
zasahovat do tohoto řádu. 

Děkuji za pochopení. 
S pozdravem 
Petr Venglář 

 

To je prozatím vše. Zuzana Hejtíková

Řádný člen DK ČR z.s.

 

Tento otevřený dopis byl odeslán emailem na oficiální kontakt Klubu panu předsedovi Petru Venglářovi.