5. OTEVŘENÝ DOPIS DK ČR z.s.

 

V Roudnici nad Labem dne 7.9.2017

 

 Dobrý den pane předsedo,

je až s podivem, že vůbec nic nevíte, Stanovy neřešíte, každým emailem si ještě protiřečíte a nevíte ani to, kde jste přítomen a ještě to celé motáte. Pohybujete se na velmi tenké hranici ať už cílené ignorace nebo hlouposti.. sama nevím…

Proč neberete vůbec v potaz Stanovy DK ČR z.s. na které se neustále vy a výbor odkazujete? Když jsem znovu poslala bod Stanov, svalíte pravomoc a odpovědnost pouze na členy....

Stanovy se vám nehodí, když se na ně odkazují členové. Naopak se s nimi velice dobře oháníte, pokud se vám to hodí. Ačkoli ani tak je nedodržujete...

Pokud návrh řádného člena dle příslušného bodu Stanov berete pouze za nějaké moje dopisy, jedná se znovu opakovaně o další vaše pochybení. Asi jste vůbec nepochopil, že já si z dlouhé chvíle soukromě s vámi nekoresponduji. :-)

Návrh nebyl určen vám osobně, ale vaším prostřednictvím celé dalmatinské veřejnosti, tj. všem členům DK ČR z.s., kteří jsou součástí Členské schůze a která je nejvyšším orgánem DK ČR z.s.

Takže pane předsedo, kde je pravda ?!

Týden před schůzi, tj.9.5.2016 vám byl mnou zaslán email s připomínkami ke Stanovám. Protože jste nereagoval, 10.5.2016 byly zaslány také emailem svolavatelce schůze paní Veronice Veselé, kterou byly potvrzeny. Takže mi tu znovu nelžete.

Podle Stanov DK ČR z.s. a NOZ jste povinen připomínky přečíst a seznámit s nimi členy, což se nestalo.

...část zápisu ze schůze 15.5.2016

  

Další fakta:

Návrhy řádů zveřejněny 3 dny před schůzi, nebo 2 dny když nepočítáme přímo konkrétní den schůze. Podle vás dostačující?

Cituji vás: "...nejsem si vědom, že bych poštu nepřebíhal...."

STANOVY DK ČR z.s. schválené dne 15.5.2016 bod.IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ DK  ČR z.s.

  • h) podávat návrhy, podněty, připomínky, dotazy a stížnosti voleným orgánům DK ČR, být informován o jejich řešení a obdržet odpovědi, a to ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne doručení podání člena DK ČR příslušnému volenému orgánu DK ČR; 
 BEZ ODPOVĚDI. ....Daná lhůta vám vypršela 31.8.2017....
 
 

K tomu nazývat řádné členy "sráčem" (viz. Bonitace Neveklov 2.9.2017, cituji vás: "Sráč zůstane sráčem.") na adresu mé dcery Věrky je víc než nepřijatelné. Takto se slušně vychovaný člověk nechová, natož předseda a zástupce zájmového spolku. Takto reprezentujete český chov dalmatinů doma i v zahraničí?  

...takto bych mohla pokračovat donekonečna...

 

A kdy Vy už konečně přestanete podvádět členy, vyhrožovat jim, poškozovat je a lhát ?! Takovíto lidé jako vy, se dřív nebo později chytí do vlastních lží.

Nezapomeňte, že poskytujete pouze servis, kteří si řádní členové platí.

Jak je patrné a zřejmé, tento klub a jeho funkcionáři porušuje ve vztahu ke členům naprosto vše, hraje si na vrchnost, myslí si, že jsou všemocní.... Takže s chovatelem je bezdůvodně zacházeno jako se zločincem, místo podpory a uznání. Už nejen v Čechách, ale i mezinárodně...

A zacházení se štěňaty je velmi hrubé, Welfare jim nic neříká, ani nevědí co to je...odbornost žádná, praxe nedostačující, jednání nepřijatelné. 

 

Zuzana Hejtíková