NEPRÁCE RK DK ČR z.s.  -  1.část

(Vzhledem k obsáhlosti nejsou emaily foceny, ale kopírovany v plném znění bez úpravy.)
 
 
 

Zveřejňujeme naše stížnosti na DK ČR z.s., které nebyly Revizní komisí DK ČR z.s. vůbec řešeny. Důkazy a fakta námi předložené byly uznány právníky, Policií ČR i Soudním znalcem z oboru Kynologie. Jen panem Vladimírem Švandou uznány nebyly, následně s námi přestal úplně komunikovat.

 
Od: Vladimir Svanda
Komu: petrovicky.vitr@seznam.cz
Datum: 13. 10. 2017 22:17:41
Předmět: Re: Zuzana Hejtíková - Předáno k řešení RK DK ČR z.s.
 
Dobrý den, paní Hejtíková,
 
omlouvám se za opožděnou odpověď, ale pracovní vytížení, dovolené a nemoci zatěžují i revizní komisy. Vaši stížnost bere RK na vědomí a žádáme Vás o doplnění informací (číslování je totožné s vaším mailem a vztahuje se k příslušným bodům):
 
1.   Doložte důkazy, které máte k podložení vašeho tvrzení. Odkaz na internetové stránky není možné akceptovat jako důkaz, neboť jeho obsah může být kdykoliv změněn nebo smazán. Důkazy přiložte jako přílohu s číslem 1.
 
2.    Napište seznam osob, které se účastnily Vámi popsané kontroly vrhu a uveďte prosím emailové kontakty k rychlejší a snadnější komunikaci. Popište přesněji, jak k situaci došlo, jaká byla atmosféra a od kdy byly tito svědci přítomni kontrole vrhu. Kdo podle Vás může za eskalaci vypjaté atmosféry? Jaká byla role svědků při kontrole vrhu a na čí pozvání byli přítomni? Jak se při kontrole chovali svědci události a jak reagovali na eskalaci vypjaté atmosféry? Zasahovali nějak do průběhu kontroly vrhu a případně jak? Tyto informace označte jako přílohu číslo 2 a přiložte ji k mailu.
 
3.   Prosím o doložení (fotografii nebo scan dokumentů) stížnosti a odpovědí ze strany Dalmatin klubu z. s., které jste dostala. Prosím o seřazení dokumentů chronologicky pro snadnou orientaci a označte tyto dokumenty jako přílohu číslo 3.
 
4.     Uveďte konkrétní údaje, kterými se cítíte poškozena ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
 
5.   Žádám Vás o zaslání Vašich otevřených dopisů a odpovědí ze strany klubu (chronologicky seřazeno) jako přílohu číslo 4, neboť se opět jedná o informace uvedené na webových stránkách, které mohou být změněny nebo smazány.
 
6.     Nejsem obeznámen se situací ze dne 7. 2. 2017, prosím o nějaké základní informace, abych mohl prověřit, zda se Vám dostalo odpovědi či nikoliv.
 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem za revizní komisi,
 
Vladimír Švanda
 
 

17. 9. 2017 v 18:19,  petrovicky.vitr@seznam.cz :

Dobrý den,

předávám k řešení Revizní komisi:

1,) Zasílám stížnost na pochybení rozhodnutí štěněte Inky Petrovický vítr, označené dvěma poradkyněmi chovu chybně jako nestandard, potvrzené chybně Komisí pro chov a zdraví.  viz.: https://petrovicky-vitr.webnode.cz/udalosti/pribeh-inky/

2,) Zasílám stížnost na hrubé zacházení se štěňaty při kontrole vrhu "I" Petrovický vítr od dvou poradkyň DK ČR z.s.. 

Při kontrole vrhu 1.5.2017 a nerozhodnosti obou poradkyň Evy Dragović a Ing.Evy Liškové došlo k velmi hrubémů zacházení se štěňaty. Ing. Lišková málem zlomila feně Ince ucho neustálým taháním, otáčením, kroucením, vylamováním na všechny strany. Eva Dragović dalšímu štěněti Inně Petrovický vítr neurvale jezdila prstem s nehtem po bulvě oka až pod víčko k určení barvy oka. Opakovaně byly poradkyně zastavovány a vyzývány k šetrné manipulaci se štěňaty. vyhodnocená štěnata jsme musely znovu přinášet k novému porovnání. Kontrola byla zbytečně velmi dlouhá, štěnata se posléze tímto zacházením třásla, Inna i vykvikla. Všechna štěnata byla velmi rozrušená, unavená.

JE NEPŘIJATELNÉ, ABY VE FUNKCÍCH BYLY PORADKYNĚ TAKTO NEODBORNÉ, TAKTO HRUBÉ. WELFARE JIM NIC NEŘÍKÁ, ANI NEVĚDÍ CO TO JE... Jejich zacházení už hraničí s týráním. Nechybělo mnoho a volala jsem Policii, obě byly na toho upozorněny.

Ing. Lišková přímo na místě opakovaně odmítla - odsekla slovy:" najdi si to sama.... na svym...", "..nemel!" apod. můj požadavek k vyhledání a nahlédnutí na fotky štěňat ihned po narození na mém webu, kde by se okamžitě ukázalo chybné vyhodnocení feny Inky. Byli 4 svědci uvedeni viz. v odkaze výše.

3,) Zasílám stížnost na Výbor DK ČR z.s., který byl opakovaně vyzván toto řešit - dodnes bez odpovědi a bez vyjádření. Výbor porušil znění Stanov. STANOVY DK ČR z.s. schválené dne 15.5.2016 bod.IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ DK  ČR z.s.

  •     h) podávat návrhy, podněty, připomínky, dotazy a stížnosti voleným orgánům DK ČR, být informován o jejich řešení a obdržet odpovědi, a to ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne doručení podání člena DK ČR příslušnému volenému orgánu DK ČR; 

- BEZ ODPOVĚDI. ....Daná lhůta vypršela 31.8.2017.... viz: https://petrovicky-vitr.webnode.cz/_files/200001427-e5f6ee6b6a/Inkedvyzvani%20DK%20%C4%8CR%20z.s.%20ke%20zruseni%20hodnocen%C3%AD%20Inky%20ze%20dne%2031.7.2017_LI.jpg

4,) Porušení zákona č. 101/2000 Sb. o Osobních udajích, od Hlavní Poradkyně chovu Evy Dragović - zveřejnění našich soukromých údajů a údajů z kontroly vrhu "I" Petrovický vítr na webu klubu. viz. příloha

5,) Zasílám stížnost na předsedu Petra Vengláře a výbor DK ČR z.s.  pro další porušení stanov - pro opakované neseznámení a zatajování s návrhem k Chovatelskému a Zápisnímu řádu. viz. všechny otevřené dopisy na mem webu vlevo v menu: https://petrovicky-vitr.webnode.cz/udalosti/

6,) Opět porušení Stanov od výboru DK ČR z.s. na Zprávu Revizního komisaře ze dne 7.2.2017 v příloze k Členské schuzi DK ČR z.s. 12.2.2017.

Dodnes, tj. přes 5 měsíců jsme nebyly já ani dcera Věra Výborem ani RK vyrozumněny.

Vše výše napsané bylo dáno v reálném čase na vědomí DK ČR  i Revizní komisi DK ČR z.s.

Zuzana Hejtíková

Od: Vladimir Svanda

Komu: petrovicky.vitr@seznam.cz

Datum: 13. 10. 2017 22:17:41

Předmět: Re: Zuzana Hejtíková - Předáno k řešení RK DK ČR z.s.

 

Dobrý den, paní Hejtíková,

omlouvám se za opožděnou odpověď, ale pracovní vytížení, dovolené a nemoci zatěžují i revizní komisy. Vaši stížnost bere RK na vědomí a žádáme Vás o doplnění informací (číslování je totožné s vaším mailem a vztahuje se k příslušným bodům):

1.   Doložte důkazy, které máte k podložení vašeho tvrzení. Odkaz na internetové stránky není možné akceptovat jako důkaz, neboť jeho obsah může být kdykoliv změněn nebo smazán. Důkazy přiložte jako přílohu s číslem 1.

2.    Napište seznam osob, které se účastnily Vámi popsané kontroly vrhu a uveďte prosím emailové kontakty k rychlejší a snadnější komunikaci. Popište přesněji, jak k situaci došlo, jaká byla atmosféra a od kdy byly tito svědci přítomni kontrole vrhu. Kdo podle Vás může za eskalaci vypjaté atmosféry? Jaká byla role svědků při kontrole vrhu a na čí pozvání byli přítomni? Jak se při kontrole chovali svědci události a jak reagovali na eskalaci vypjaté atmosféry? Zasahovali nějak do průběhu kontroly vrhu a případně jak? Tyto informace označte jako přílohu číslo 2 a přiložte ji k mailu.

3.   Prosím o doložení (fotografii nebo scan dokumentů) stížnosti a odpovědí ze strany Dalmatin klubu z. s., které jste dostala. Prosím o seřazení dokumentů chronologicky pro snadnou orientaci a označte tyto dokumenty jako přílohu číslo 3.

4.     Uveďte konkrétní údaje, kterými se cítíte poškozena ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

5.   Žádám Vás o zaslání Vašich otevřených dopisů a odpovědí ze strany klubu (chronologicky seřazeno) jako přílohu číslo 4, neboť se opět jedná o informace uvedené na webových stránkách, které mohou být změněny nebo smazány.

6.     Nejsem obeznámen se situací ze dne 7. 2. 2017, prosím o nějaké základní informace, abych mohl prověřit, zda se Vám dostalo odpovědi či nikoliv.

 

S pozdravem za revizní komisi,

 

Vladimír Švanda

26. 10. 2017 v 18:28, petrovicky.vitr@seznam.cz:

Dobrý den pane Švando, 

bohužel nemohu přijmout omluvu za Vaši pozdní odpověď, kvůli nějaké rýmičce a dovolené, vzhledem k tomu , že na mou osobu také nebyl brán žádný časový zřetel kvůli mým dvěma operacím v narkoze a následnému velmi bolestivému dentálnímu  výkonu . Naopak jsem byla ještě poučena, že Stanovy DK jsou závazné pro každého, tedy i pro mě. Dále bylo řečeno, cituji: "...., že bych měla zvážit svoje možnosti..na co stačím,..."

Nehledě na to, že v Revizní komisi nejste sám Komise je tříčlená, předání mé stížnosti emailem je záležitost na několik sekund.

Podnět a všechny potřebné důkazy již byly zaslány v mých stížnostech. Je tudíž pouze na vás, abyste začali pracovat, Potřebné si vytiskl, svědky, kteří jak dobře víte jsou nejen členy DK ČR z.s., ale někteří i ve ve vedení,  si zkontaktoval. 

Asi Vám to dosud nikdo neřekl (je i ve Stanovách), že vy jako Revizní Komise máte přístup naprosto do všeho, co se týká klubu, tj. veškerá administrativa, účet, práce Výboru,zprávy a dokumenty, práce poradců chovu ,seznam členů i s kontakty apod.

Revizní komise, má sama hlídat a kontrolovat veškeré dění a rozhodnutí klubu a nejen reagovat na podněty členů. 

Proto tedy opravdu nechápu, proč už jste s tím už nezačal... Většina lhůt již dávno proběhla a skončila. Komise měla již dávno reagovat sama, jelikož se tak neděje, bylo je potřeba to mnou tedy poslat. Pan Kratochvíl vůbec nefungoval, tak ted je to na Vás.

Ptáte se na role svědků. Nevím co tím myslíte, nejsme na divadle ani ve filmu pane Švando, aby někdo měl nějaké role....

Jestli myslíte mou dceru Věrku, tak ta je spoluchovatel mé CHS a absolvent vysokoškolského kynologického studia s akreditací a nebo paní Kotrbovou, tak ta má roli, že v místě bydlí a MUDr. Radana Zachová (Mezinárodní rozhodčí Specialista na plemeno Dalmatin, bývalý Hlavní Poradce DK ČR, WAFDAL Subcommittee for judging + WAFDAL Subcommittee for health and breeding, jediný delegát WAFDAL za ČR, a dlouholetá chovatelka dalmatinů s tradicí Chs Bohemia Rododendron), se přišla na tento vrh podívat. My všichni totiž (opravdoví Poradci chovu, kteří pracují se psy a liniemi) se chodíme dívat na každý zajímavý vrh. Sledujeme si štěňata až do dospělosti - celý jejich život, k vyhodnocení pro naši další chovatelskou práci poradců.Nejen v ČR, ale i mezinárodně. Takhle to funguje již celá desetiletí. Stejně tak se zahraniční Poradci a chovatelé zajímají o chov v ČR.

To už jsem  Vám ale všechno uvedla předem ve své stížnosti, kdyby jste jí četl pozorně, tak to víte.

Stejně tak je vše uvedeno na odkazech mých webových stránek, které si od začátku můžete uložit v původním znění s daným datem. Znění je tam stále neměnné, obsah stejný, jak si též po celou dobu můžete ověřit.

Je vidět, že skutečně nejste chovatel, a že jste se žádné kontroly vrhu ještě neúčastnil ani s "novým vedením", protože kdyby jste zkušenosti z oboru měl (a to aspoň teoretické), pak byste věděl, že 15 štěnat ve vrhu je hodně, a kdyby jste pozorně četl, věděl byste, že i paní Dragovič si žádala ke kontrole na pomoc paní Ing. Liškovou. Už takhle to trvalo zbytečně dlouho.

Další bod, zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

-> všecny informace a údaje o nás, našich psech, bonitacích, krytích, vrzích a následných kontrolách vrhů apod. jsem poskytla klubu POUZE PRO VNITŘNÍ POTŘEBY KLUBU! Nedala jsem souhlas ke zveřejnění na webu klubu, ani na zveřejnění v Klubovém zpravodaji.

Nepřeji si býti jakkoli spojováná s tímto ostudným webem, kde se píší nepravdy, ani být jeho součástí. Toto je ze stran klubu stále a opakovaně porušováno.

Bod 6.) emailu jsem si četla několikrát, protože se mi nechce věřit, že nejste obeznámem se situací ze dne 7.2.2017. Nechce se mi totiž věřit, že by si ani Revizní komise aspoň mezi sebou nepředávala a nezatajovala informace,ale jak vidím,z toho co píšete je to tak.

Tak pro Vaše obeznámení, dne 12.2.2017 se konala Členská schůze DK ČR z.s. kde byla mimojiné Revizním komisařem, panem Kratochvílem předložena a přečtena ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2016.  Psána dne 7.2.2017.

Když si ho tedy nechcete vyžádat, též je možné si zápis dohledat na webu klubu. V něm se mimo jiné píše, že:

cituji: " V průběhu roku jsem obdržel 1 podnět  od členek Klubu Zuzany a Věry Hejtíkových, k přešetření kárného řízení vedeného Klubu proti jmenovaným.

Toto Kárné řízení vracím z důvodu pochybení v postupu zpět k projednání  Výboru Klubu.

V Přelíci 7.2.2017  + podpis pana Kratochvíla za Revizní komisi, který působil toho času v Revizní komisi pouze sám, což také není v souladu se Stanovami.

Tato jeho část Zprávy Revizního Komisaře je:

  • za a) nepravdivá. Stížností bylo víc než jedna 

  • za b) na toto jsme již nedostali vůbec žádnou odpověď.... 

Revizní komise nebyla ani dostatečně důsledná k ohlídání průběhu a zakončení výsledku. Nepostupovala podle předpisů, tímto pochybyl výbor znovu, dál se tím už nikdo nezabýval.

Vzhledem k tomu, že pan Kratochvíl jako Revizní komisař toto vše zanedbal, vyžádejte si naprosto všechny informace, dokumenty a zápisy a napravte to. 

Průběžně mě informujte, připomínám, dle Stanov danou lhůtu 30-ti dní.

S Pozdravem Zuzana Hejtíková

Od: Vladimir Svanda

Komu: petrovicky.vitr@seznam.cz

Datum: 30. 10. 2017 23:11:05

Předmět: Re: Zuzana Hejtíková - Předáno k řešení RK DK ČR z.s. + Odpověď

 

Dobrý den, paní Hejtíková,

jsem nucen vás upozornit na fakt, že má dopověď byla v souladu s platnými stanovami spolku a RK Vám zaslala odpověď do 30 dní od přijetí stížnosti. Revizní komise se Vaší žádostí zabývala okamžitě, a to do 3 dnů od přijetí. Vy jste byla oslovena ke zodpovězení doplňujících otázek nezbytných pro řešení Vaší stížnosti a současně jste byla vyrozuměna o tom, že se Vaší stížností RK zabývá. Předpokládám, že nejste lékařkou, abyste byla schopna posoudit zdravotní stav revizorů a vůbec si ho dovolila hodnotit a srovnávat. Dále bych Vás velmi důrazně upozornil na to, že členové revizní komise vykonávají svou činnost dobrovolně bez nároku na odměnu za vykonanou práci. Z tohoto důvodu je pochopitelné, že se revizoři zabývají Vašimi pohnutkami ve svém volném čase. Možná jste to nepostřehla, ale nejste „zaměstnavatelem“ ani jednoho z revizních komisařů, a proto bych z Vaší strany velmi ocenil snahu spíše spolupracovat, na místo napadání a ukládání příkazů, rad, co a jak má revizní komise činit apod.

 

Pro upřesnění uvádím, že RK pracuje jako celek a ke všem Vašim mailům se vyjadřuje každý z nás. Přijímáme společná rozhodnutí jako tým, takže není možné, aby pracoval revizní komisař sám bez toho, aniž bychom přijali společné závěrečné stanovisko.

 

Opakuji, že žádám o zodpovězení všech otázek, které jste od revizní komise obdržela v předešlém mailu. Dostatek relevantních informaci, které revizní komise bude mít, bude podkladem a odrazem kvalifikovaného rozhodnutí.

 

Ještě jednou Vám vysvětlím, proč nebude revizní komise brát zřetel na informace zveřejněné na Vašem webu. Obsah webu nemusí být vždy dostupný, může být kdykoliv změněn, web hosting může být vypnut, atd. Dále k tomu, aby RK mohla posoudit, zda byl obsah nezměněn po celou dobu, museli bychom mít přístup k historii změn, což není možné získat a ověřit. Máte-li zájem stížnost řešit, spolupracujte s RK.

 

Dovolím si odhlédnout od všech těch „užitečných rad“, které mi dáváte, a trpělivě Vám vysvětlím, co bylo myšleno rolemi svědků v události, neboť jste mě zřejmě nepochopila. Žádal jsem Vás o to, abyste mi popsala, jak se chovali svědci v průběhu kontroly, co dělali a nebo říkali. Jestli a jakým způsobem zasahovali do procesního úkonu kontroly vrhu či nikoliv. 

 

Bod 6) Paní Hejtíková, událost, která se stala dne 7. 2. 2017, se stala před tím, než byli členskou schůzí dovoleni další dva revizní komisaři a to dne 12. 2. 2017. Je tedy naprosto logické, že pan Kratochvíl řešil tuto situaci sám ve své režii, neboť byl jediným komisařem do oné členské schůze. Respektujte prosím tato fakta.

 

Ocenil bych, kdybyste při komunikaci s RK sdělovala pouze informace, které se vztahují k řešení vaší stížnosti. Nikdo z členů RK (z časových důvodů) nebude s Vámi vést dialog na jiná témata.

 

S pozdravem a přáním pěkného dne za RK,

 

Vladimír Švanda

31. 10. 2017, 18:08

Od: petrovicky.vitr@seznam.cz

Komu: vladimir.svanda@live.com

Re: Zuzana Hejtíková - Předáno k řešení RK DK ČR z.s. + Odpověď

Dobrý den pane Švando, 

způsobenou škodu a pochybení poradců DK ČR z.s., Komise pro chov a zdraví a Výboru bych nenazývala "mými pohnutkami".

Prosím držte se mé Stížnosti a neodbočujte  jinam.

Opakuji, že vše potřebné bylo již zasláno v přílohách a odkazech a můj web spolu se Stížností.Všechny důkazy je nutné  z Vaší strany akceptovat., že to odmítáte není můj problém.

Měl byste si vyžádat stanovisko a vysvětlení i s důkazy z druhé strany.

Vaše maily jsou pouze zdržování v celé věci, Toto se stalo a Vy to dobře víte.jenom zdržujete. Začněte už konečně pracovat.Stále čekám na odpověď a nápravu.

Popis průběhu kontroly vrhu štěňat ,, I,, Petrovický vítr jste dostal. Pokud  Vás zajímají podrobnosti, jako to, že paní Kotrbová uvařila výborný oběd- guláš a  polévku pro všechny, který obě poradkyně  odmítly, nebo dorty k pohoštění, které koupila  MUDr. Zachová, Ing. Lišková odmítla se slovy a ukázala si na boky, že drží štíhlou linii. Následně paní Dragovič si plácla na zadek také se slovy, že raději ne,já to už vůbec....(myšleno od ní, že má velký "zadek"),  nepokládám v mé stížnosti za důležité.

Dále pane Švando, nepoužívám praktiky DK ČR z.s., který mění průběžně na svém webu za zády členů znění ruzných i oficiálních zpráv. Ba naopak,jednou zveřejněný obsah mých webových stránek, zůstavá neměnný. Pokud vám opět nestačí mé přmo vyjádření,udělejte si kopie znění mého webu s aktuálním datem a z toho vypracujte,jak již bylo několikrát opakovaně zmíněno.

Krom toho,zjistit různé změny na webu jde velmi dobře a kdykoli,jakoukoli část.

 Faktem stále zůstává, že tyto věci a škody se staly.

Tak se nerozčilujte, neodbíhejte jinam a nevymýšlejte nesmyly. nerada bych si začala myslet, že jste podjatý v rámci chovatelky Vaší dalmatinky.

Zuzana Hejtíková

Když byl Revizní komisař DK ČR z.s. pouze jediný, naopak vyřešil všechno ihned i bez šetření a i v řádu několika hodin 

Konec 1. části

Dne 9.4.2018, Zuzana Hejtíková