3. OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI DK ČR z.s.

Odpověď pana předsedy na 2.Otevřený dopis níže. 
Odpověď na 1.Otevřený dopis dosud  (3měsíce) nepřišla.
 
 

 

V Roudnici nad Labem dne 15.5.2017

 

Dobrý den pane předsedo,

nevím co to na mě zase zkoušíte s Vaší odpovědí. Všichni víme, že moje připomínky na minulých schůzích, nebo i před nimi, byly zatajeny a ignorovány, ačkoli byly všechny podané včas. Opakovaně. Stejně tak jako s mým 1.Otevřeným dopisem, na který nemám dodnes přes 3 měsíce žádnou odpověd.

 

Jak je mi známo od ostatních členů DK ČR z.s.,  Vaše oblíbené rčení "... měl jste být na schůzi....nebyl jste na schůzi...můžete to zkusit na další schůzi...odvolejte se ke schůzi.....apod." je jen a pouze zlehčování okolností a schovávání se.

 

Měla bych Vám opět připomenout, že si ohledne nás znovu protiřečíte. Před první členskou volební schůzí jsem poslala své připomínky předem a na schůzi o tom ani zmínka ani nebyli předloženy členům. Viz zápis ze dne .15.5.2016 cituji část zápisu:

"MUDr. Zachová vznáší připomínku k návrhu stanov a žádá aby bylo uvedeno, že paní Zuzana Hejtíková odeslala emailem dne 10.5.2016 paní Veselé a dne 9.5.2016 panu Venglářovi pozměňovací návrh ke stanovám, tento návrh nebyl dán k dispozici členům klubu a nebyl přečten na schůzi a nebylo o něm hlasováno. "

 

A nyní píšete, že jsem měla na schuzi něco předložit??.... Aby to zase NEBYLO PŘEDLOŽENO!? a bylo IGNOROVÁNO!? Anebo to bylo ZATAJENO a rovnou ze zápisu vyňato.

Přesně takto totiž zacházíte s návrhy, názory a dopisy členů DK.

Pouze jen diktatura, ignorace  a nesmyslné poroučení.

 

Znovu Vás upozorňuji, že  využívám jako řádný člen STANOVY DK ČR z.s. schválené dne 15.5.2016 bod.IV. PRÁVA A POVINOSTI ČLENŮ DK 

 • h) podavat návrhy, podněty, připomínky, dotazy a stížnosti voleným orgánům DK ČR, být informován o jejich řešení a obdržet odpovědi, a to ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne doručení podání člena DK ČR příslušnému volenému orgánu DK ČR; 

 A JIŽ PODRUHÉ ŽÁDÁM, ABY BYL MŮJ NÁVRH PŘEDLOŽEN NEJEN VÝBORU, ZDRAVOTNÍ KOMISI, ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ, ALE I ŠIROKÉ DALMATINSKÉ VEŘEJNOSTI. ABY BYL VYVEŠEN NA WEBU DK ČR z.s. S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM, K SEZNÁMENÍ ČLENŮM A K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ.

 

Ne jako Vaše diktatorské, nepřehledné a hlavně zbytečné dlouhé řády napsané ve složitém právnickém jazyce, pro obyčejné normální lidi těžko pochopitelné. Které byly předloženy na poslední chvíli, kdy nebylo možné vůbec připomínkovat a které byly schváleny jako jediné možné! A ještě s chybami.

 

Apeluji na Vás, neschovávejte se za schůzi, za vytíženost v rámci klubu.. a.. nevim co ještě... Návrhy mohu podávat během celého roku. 

Že se nestydíte, takto jednat se členy. Jak je vidět nestydíte!

 

Tento otevřený dopis je odeslán emailem na oficiální kontakt Klubu panu předsedovi Petru Venglářovi.

                      
                                           

Zuzana Hejtíková

 • člen Dalmatin klubu od roku 1987
 • majitelka chovatelské stanice Petrovický vítr od roku 1989
 • členka bonitačních komisí od roku 1990
 • Poradce chovu DK ČR v letech 1993-2015
 • Předseda Kontrolní a Revizní komise při DK ČR v letech 1990-2011
 • zakladatelka SOS dalmatin v roce 1995
 
                                           

Zuzana Hejtíková

 • člen Dalmatin klubu od roku 1987
 • majitelka chovatelské stanice Petrovický vítr od roku 1989
 • členka bonitačních komisí od roku 1990
 • Poradce chovu DK ČR v letech 1993-2015
 • Předseda Kontrolní a Revizní komise při DK ČR v letech 1990-2011
 • zakladatelka SOS dalmatin v roce 1995
 •  

 

Odpověď pana předsedy na 2.Otevřený dopis:

* text je zkopírován z emailu a přidán sem bez jakýchkoli úprav, ve stejné podobě jak přišel.
 
 
 

Datum: 11. 5. 2017, 22:52:19

Dobrý den paní Hejtíková, 

chtěl bych Vás informovat, že nové znění Chovatelského a zápisního řádu 
DK ČR schválilo zasedání členské schůze DK ČR dne 12.2.2017. Měla jste 
možnost předložit na této členské schůzi svůj protinávrh a v případě 
neschválení návrhu svolavatele podle článku 6.14 platných stanov DK ČR 
mohlo být hlasováno o Vaší variantě nového znění řádu. 
Jedna ze změn schváleného řádu je i povinnost zdravotního vyšetření na 
DKK a DLK. Zrušení této konkrétní nové povinnosti je tedy v kompetenci 
pouze členské schůze DK ČR. 

Děkuji za pochopení. 

Petr Venglář